GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke belangen van de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact met het College van Bestuur van SPOLT.
Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR bij de GMR-vergaderingen aanwezig. Maandelijks is er tussentijds overleg tussen het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR.

De GMR geeft communicatie gestalte door persoonlijke en schriftelijke terugkoppeling van haar activiteiten naar de diverse geledingen. Zo ontvangen betrokkenen de agenda en notulen van de GMR-vergaderingen. In dit verband stelt de GMR zich ook tot doel om pro-actief te handelen. Jaarlijks maakt de GMR bovendien een verslag van haar werkzaamheden.

De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en namens het personeel.
Dit zijn voor schooljaar 2017-2018:
 
Personeel: Helma Huiberts           tel: 0475-565203 (school)
Personeel: Arian Gijsen                tel: 0475-571215 (school)
Personeel: André  Hurxkens         tel: 0475-300989 (school)
Personeel: Monique Hermans       tel: 0475-491864 (school)
Personeel: Lisette Fraiquin           tel: 0495-551366 (school)

Ouder: Geert Camps                                                                           
Ouder: Marijke van der Steen                                                              
Ouder: Debbie Hessel-Schreurs
Ouder: Paul van Dongen
Ouder: Roy Naus
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Geert Camps: Voorzitter
Marijke van der Steen: Vice-voorzitter
Helma Huiberts: Ambtelijk secretaris / penningmeester

Emailadres GMR: secretariaatgmr@spolt.nl
 

=================================================================

 
Wilt u het jaarverslag of de agenda en de notulen van de afgelopen vergaderingen inzien?
Dat kan door op onderstaande knoppen te drukken. 
 
 
GMR

Agenda 

 
    GMR

Notulen
    GMR

Jaarverslag
 
GMR 

Overige  
Documenten
 
 

Onze Scholen