documenten

SPOLT wil graag transparant zijn in haar beleid.
Middels het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd.
Het jaarverslag 2017 bestaat uit

a) een bestuursverslag
b) een jaarrekening
c) een controleverklaring

Indien u eerdere jaarverslagen wilt inzien, dan verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar bestuursbureau@spolt.nl

Onze Scholen