documenten

SPOLT wil graag transparant zijn in haar beleid.
Middels het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd.
Het jaarverslag 2016 bestaat uit

a) een bestuursverslag
b) een jaarrekening
c) een controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Indien u het jaarverslag van 2012 of 2013 of 2014 of 2015 wilt inzien, dan verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar bestuursbureau@spolt.nl

Onze Scholen