Meldingsformulier AVG

Je bent medewerker en/of verwerker van SPOLT. Je hebt persoonsgegevens (mogelijk) onbedoeld gedeeld met onbevoegde ontvangers. Hierdoor is er wellicht sprake van een datalek.
Als je op school een datalek hebt, dan is het belangrijk dat je dit binnen 24 uur meldt bij het meldpunt van SPOLT. Dit moet ook als het datalek plaatsvindt bij een leverancier of dienstverlener die persoonsgegevens voor je verwerkt. Het CvB of de functionaris gegevensbescherming (FG) doet de melding binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
reload
Bedankt voor de melding, deze wordt zo snel mogelijk afgehandeld.
* Verplichte velden

Onze Scholen