St. Lambertus

Adres:
Op den Heuvel 25
Postcode/Plaats:
6015BK Neeritter
Telefoonnummer:
0475-565060
De school

BS St. Lambertus vormt samen met BS De Schakel het "cluster Itter" binnen de scholen en scholencombinaties van SPOLT. We zijn een katholieke school en tonen respect voor elkaars geloof en levensopvatting. We volgen met beide scholen samen een ontwikkelingsprogramma dat afgestemd is op n onderwijsorganisatie op twee locaties.
Onze school telt ongeveer 90 leerlingen, verdeeld over 4 groepen en kent alleen maar combinatieklassen. Het is een fijne school waar we elkaar elke dag met plezier en enthousiasme ontmoeten. Het is een grensschool gelegen in het dorpje Neeritter.
Neeritter is een hechte gemeenschap met een eigen cultuur en een grote schoolse betrokkenheid.
Het is er fijn wonen en werken. Iedereen kent elkaar en weet elkaar te vinden als je mekaar nodig hebt. We geven elkaar de ruimte om te mogen zijn wie je bent.

Waar staat de school voor

Als school streven wij ernaar dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Daarom wordt er gewerkt met leerlijnen, ontwikkelingstrajecten en methoden die rekening houden met de onderlinge verschillen.
We besteden veel aandacht en zorg aan taal, rekenen, lezen en de zaakvakken. Maar ook de sociale vorming, de ontwikkeling van de creativiteit en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen krijgen ruime aandacht. Ook voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben is de nodige ruimte gereserveerd. Wij bieden elk kind een veilige plek, een prettige sfeer en een gevoel dat het serieus genomen wordt. Wij houden ons aan regels en afspraken en zijn duidelijk, consequent en streng als het nodig is. Wij hebben respect voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend zijn. Wij gaan uit van een positieve, aanmoedigende en belonende aanpak, waarbij we de nadruk leggen op dat wat het kind juist wl kan. Wij gaan uit van kansen, geloven in elkaars mogelijkheden en benaderen elkaar vanuit een positieve houding.

Onze leerlingen

De leerlingen komen vanaf 4 jaar bij ons op school. Het onderwijs dat gegeven wordt is afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van elk kind. Middels observaties, toetsen en verslagen wordt de leerling 8 jaar lang in zijn ontwikkeling gevolgd. Zo willen wij inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het kind waardoor we ons onderwijs volledig kunnen afstemmen op de individuele leerbehoeftes van elk kind. Wij geven onze leerlingen steun in hun groei naar zelfstandigheid, hun behoefte aan relatie en hun behoefte aan competent zijn. Dit kenmerkt zich vooral door op een levendige en enthousiaste manier les te geven. Wij leren met en van elkaar.