De Zjwiek

Adres:
Pastoor Hanraetsstraat 9
Postcode/Plaats:
6088EH Roggel
Telefoonnummer:
0475-491864
E-mailadres:
Website:
De school

Onze school is in beweging. In beweging naar een nieuwe vorm van onderwijs.
Onderwijs dat leerzaam, inspirerend en leuk is voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Voor ons staan 3 pijlers centraal waarop wij ons onderwijsconcept vormgeven:

Verwondering - Verbondenheid - Verscheidenheid

Dit omvat onderwijs:

• met activiteiten gekoppeld aan interessante, betekenisvolle lesinhouden. Inhouden die je je verder laten verdiepen waardoor je de wereld een beetje beter gaat snappen. Een wereld waarvoor je je verantwoordelijk gaat voelen, waarin leerlingen aan de slag gaan met echte uitdagende onderwerpen. Nieuwe mediavormen dienen hierbij als ondersteuning.
Leren doe je met je hoofd, handen en hart.

• waarbij je merkt dat je er niet alleen voor staat. De klas en de leerkracht ervaar je als een groep, waarin je samenwerkt en samenleeft.
Leren doe je zelf en doe je samen.

• binnen een veilige leeromgeving, waarin kinderen en volwassenen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Een school waar zorg, respect voor en acceptatie van elkaar vanzelfsprekend zijn. Ieder mag zijn zoals hij/zij is, waarbij wel rekening moet worden gehouden met elkaar.
Leren doe je door open te staan voor de ideeŽn van een ander, waarbij vanuit onze katholieke overtuiging ieder mens uniek, onvervangbaar en ieder mens de moeite waard is.

Waar staat de school voor

Wij hebben ervoor gekozen vanuit de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs te werken, waarbij de leerkracht ervoor zorg draagt dat er uitdagende, zinvolle thematieken worden opgeworpen die mogelijkheden bieden tot het leren van belangrijke culturele verworvenheden (lezen, rekenen, schrijven, samenwerken, communiceren etc.). Centraal hierbij staat het spel voor het jonge kind en leesactiviteiten, schrijf- en onderzoeksactiviteiten voor het oudere kind.
Het samen aanpakken geeft de klas het karakter van een echte leergemeenschap. In deze deelname worden kinderen zo door medeleerlingen en vooral door de leerkracht begeleid dat ze steeds een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten (zone van de naaste ontwikkeling).
Naast het samen leren stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen, leren we ze eigen verantwoordelijkheid te dragen, te plannen en oplossingen te zoeken voor allerhande situaties.
Om dit allemaal te kunnen bereiken is een goede samenwerking binnen het team, met ouders, kinderen en externe instanties onontbeerlijk. We willen een school zijn met een lage drempel, waar veelvuldig momenten gecreŽerd worden om goede contacten tussen ouders en school te waarborgen.

Onze leerlingen

Natuurlijk zijn er door aanleg en karakter en door wat kinderen tot dan toe aan kennis en vaardigheden verworven hebben grenzen aan wat mogelijk is.
We hebben vertrouwen in de ontwikkelingskracht van ieder kind. De leerkracht begeleidt het kind vanuit een pedagogisch optimisme. Door in gesprek te gaan met kinderen kan de leerkracht in zijn begeleiding aansluiten op de onderwijsbehoeften van elk kind.
Belangrijk is dat kinderen in en door interactie met anderen effectief leren, waarbij hun vertrouwen in eigen kwaliteiten kan worden vergroot.
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo; een belangrijke taak voor de leerkracht om dit goed te volgen. Door te differentiŽren proberen wij een optimaal onderwijsaanbod te creŽren passend bij het individuele kind.