Vacature teamleider/IB BS De Klink

28 januari 2020
Vacature Teamleider/Intern begeleider
Jenaplanbasisschool de Klink, WTF 0,6
per 01.04.2020 (of indien mogelijk eerder)


De Klink is een Jenaplanschool en wil onderwijs verzorgen in de geest van de onderwijsfilosofie Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs. We willen een leef- en werkgemeenschap zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Om die reden is Jenaplanschool de Klink, een school waar je leert samenleven.

Op dit moment maakt de school deel uit van het cluster Grathem-Ell, onder leiding van één directeur. Leren van en met elkaar staat hoog in het vaandel op de twee SPOLT-scholen. Het team van de school mag getypeerd worden als professioneel en gepassioneerd. Samen wordt vorm gegeven aan thematisch Jenaplanonderwijs voor ruim 110 kinderen. Een nadrukkelijke plek is weggelegd voor het onderzoekend en vraaggestuurd leren. Jenaplanschool de Klink is een van de opleidingsscholen binnen SPOLT en neemt deel aan de CoP 'Educatief Partnerschap'.

Je aanstelling zal bestaan uit:

* Teamleiderstaken;
* Interne begeleiding/coördinatie leerlingenzorg;


Je bent / hebt o.a.

* Een bevlogen (mensgerichte) leider (m/v);
* Al werkzaam als intern begeleider/coördinator leerlingenzorg of hebt hier affiniteit mee;
* Innoverend;
* Stuurt op kwaliteit;
* Affiniteit met (thematisch) jenaplanonderwijs en onderzoekend/vraaggestuurd leren;
* Bereid een bijdrage te leveren aan de leiderschapsontwikkeling binnen het cluster;
* Onderschrijft het belang van Educatief partnerschap;


Heb jij interesse?
Maak dit dan voor dinsdag 18 februari a.s. schriftelijk kenbaar bij het Bestuursbureau SPOLT (bestuursbureau@spolt.nl). De gesprekken zullen in de week van 3 maart a.s. plaatsvinden met de benoemingsadviescommissie bestaande uit voorzitter CvB SPOLT, (meerscholen-)directeur, medewerker P&O, personeelslid MR en ouderlid MR.

Meer informatie?
Neem dan contact op met:

Ivo Thijssen, meerscholendirecteur de Klink en de Verrekijker
T: 06 21 86 64 79
E: i.thijssen@spolt.nl


Onze Scholen