Mini conferentie Begrijpen van gedrag

11 februari 2020
*uitgesteld tot nader order*De extra maatregelingen t.a.v. het coronavirus die de minister-president aankondigde tijdens de persconferentie van dinsdag 18 augustus jl., heeft de regiegroep gedrag in samenspraak het CvB van SPOLT helaas doen besluiten om de miniconferentie GEDRAG van 7 oktober 2020 niet door te laten gaan en uit te stellen tot nader order.


Gezien het thema, de invulling van de workshops en de enthousiaste reacties vanuit het onderwijsveld tijdens de vorige opgave-ronde, vinden wij het erg jammer om dit besluit te moeten nemen.

We hebben gekeken naar andere mogelijkheden om met het thema gedrag aan de slag te gaan, maar komen toch tot de conclusie dat de dynamiek van een conferentie een duidelijke meerwaarde heeft om het thema GEDRAG vorm en inhoud te geven!

Onze Scholen